Contributie

De contributie wordt halfjaarlijks berekend en per automatische incasso geïnd.

De contributie bedraagt per half jaar:

per 1 maart 2019 per  1 maart 2020
peuters / kleuters €   68,82 per wekelijks lesuur €   71,10
junior en senior €   68,82 voor eerste lesuur / week €   71,10
extra lesuur €   32,64 per extra lesuur/week €   34,50
extra uur (bv zaterdag) €     1,50 per lesuur

  €    1,55 

 

Dit betekent voor turn(st)ers die meer dan 1 uur per week trainen:

uur/week contributie 2019 contributie 2020
1

€    68,82

€  71,10 

1,5 €    85,14 €  88,35
2 €  101,46 € 105,60
2,5 €  117,78 € 122,85
3 €  134,10 € 140,10
3,5 €  150,42 € 157,35
4 €  166,74 € 174,60
4,5 €  183,06 € 191,85
5 €  199,38 € 209,10
5,5 €  215,70 € 226,35
6 €  232,02 € 243,60
6,5 €  248,34 € 260,85

 

Niet standaard lessen: bedrag wordt per halfjaar vastgesteld. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en wordt gelijktijdig geïnd met de 1e contributie. Onze contributieperiodes lopen van   1 maart t/m 31 augustus en van 1 september t/m 28 februari. De contributie wordt geïnd in de eerste maand van het lopende halfjaar. Per 1 maart van een kalenderjaar wordt de contributie steeds aangepast aan de inflatie.

De KNGU bondscontributie is inbegrepen bij de verenigingscontributie. Eventuele verhoging van deze contributie wordt doorberekend in de jaarlijkse aanpassing.

Extra trainen

Voor sommige selectiegroepen is er de mogelijkheid om extra te trainen op zaterdag en/of in de vakantie. Betaling hiervoor wordt per groep apart berekend op basis van opgave door de leidster van de te trainen uren en een lijst van deelnemers voor het komende halfjaar. Basis is een vast bedrag per uur in dat betreffende halfjaar (zie overzicht). Betaling wordt bij vooruitbetaling  geïnd, apart of tegelijk met de contributie voor de gewone uren.

Inschrijvingskosten wedstrijden:  Deze worden apart geind.