5 september uitselecteren

 

Beste meisjes en ouders,

 

Zoals jullie misschien wel weten heeft onze vereniging een selectie groep, verdeeld in een onderbouw (basisschoolleeftijd vanaf groep 3) en een bovenbouw (vanaf middelbare schoolleeftijd en ouder). De hoogste niveau’s trainen 6,5 uur (verdeeld over 3 dagen) en de overige niveau’s 4 uur (verdeeld over 2 dagen).

 

Regelmatig zoeken wij nieuwe turnsters om deze groepen aan te vullen. Wij kijken dan niet naar wat je al kunt maar veel meer naar wat wij denken je nog te kunnen leren. Wij doen dat aan de hand van de motorische basiseigenschappen zoals lenigheid en kracht. Motivatie is ook een belangrijk punt.

 

Als je graag wilt leren turnen en je wordt 6, 7, 8, 9, 10 of 11 jaar in 2020 kom dan op zaterdagochtend, 5 september van 11:10 tot 12:30 uur naar onze turnaccommodatie aan Zuidlandstraat 113 te Terneuzen. Zorg dat je op tijd aanwezig bent om 11:00 uur (kleedkamer 4), zodat we gelijk om 11:10 uur kunnen beginnen. Wij gaan dan kijken of je geschikt bent om te leren turnen.

 

Afhankelijk van je leeftijd en de testresultaten stroom je in een groep in. Als je lid wilt worden van de selectie moet je op alle trainingen aanwezig zijn en je bent verplicht mee te doen aan wedstrijden (circa 7 per jaar, periode december-juni). Aan selectietrainingen zijn kosten verbonden. De contributie op dit moment voor: 4 trainingsuren zijn: € 174,60/halfjaar en voor 6.5 trainingsuren zijn: € 260,85/halfjaar

 

Omdat de coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn, worden ouders verzocht om de kinderen tot aan het hek of de achterdeur te brengen en na afloop op te halen. Hou op het plein 1,5 meter afstand in acht.

 

Met vriendelijke turngroetjes                                                 Turnen, hartstikke leuk

 

Namens E.M.M.,                                                                  Kom jij ook ???

 

Mariëlle de Bokx, Jessica Pijpelink en Inge Wauters                                 

 

Opgeven via onderstaande strook bij de leiding uiterlijk 4 september of via e-mail aan m.debokx@hotmail.com.

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ik kom op zaterdagochtend 5 september 2020 naar het uitselecteren meisjes

 

Naam ………………………………………………………………………………

Geboortedatum: …………………………………………………………………..

Leidster ……………………………………………………………………